Strona Główna  |  Kino5D  |  Symulatory  |  Kino mobilne  |  Oprogramowanie  |  Kino 360°   

 

 


 

 

Kino5D

Produkcja komponentów
do budowy sal projekcyjnych
z symulacją zjawisk atmosferycznych

 

 

Kino5D

Symulatory

Dostawca komponentów do budowy sal projekcyjnych 5D

PRODUKCJA SYMULATORÓW Z EFEKTAMI XD

Ruchome fotele, wibracje, łaskotanie nóg, podmuchy powietrza na twarz,
krople wody, dystrybucja zapachów, efekt wiatru, deszczu, dymu, bańki,
błyskawice, śnieg, lasery, głośniki w fotelach.

Maszyny stworzone z myślą przekazywania wiedzy w nowoczesny sposób.
Dowiodły skuteczności przekazu wiedzy dzięki oddziaływaniu na wszystkie zmysły widza.
Tworzone z myślą o placówkach edukacyjnych.

VideoServer 5D

Nowy wymiar kina

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKCJI FILMÓW

Kino z projekcją dookólną 360°

Oprogramowanie stworzone do projekcji filmów w technologii 5D:
- stereoskopowa projekcja obrazu,
- wbudowany edytor do tworzenia ścieżek efektowych.

Sale projekcyjne 360 stopni.
Projekcja na ekranie będącym wykrojem walca.
Na sali projekcyjnej zamontowane wytwornice efektowe.

Czym jest kino 5D ?

Kino "5D" to kino, w którym widz odbiera film wszystkimi zmysłami. Kino które w jak najbardziej realistyczny sposób wprowadza widza w akcję filmu.
Nasze prace nad kinami "5D" rozpoczęły się w 2003 roku, kiedy to po raz pierwszy w Polsce, stworzyliśmy prototypy wytwornic efektów i opracowaliśmy pierwsze scenariusze "5D" do filmów.

Wyposażyliśmy w technologię "5D", trzydzieści jeden sal kinowych. Prowadziliśmy badania nad wpływem efektów "5D" na doznania widza, zarówno w rozrywce jak i w edukacji. Pracowaliśmy nad stworzeniem nowoczesnych maszyn uczących, wykorzystujących całą dostępną technikę do jeszcze skuteczniejszego przekazywania wiedzy. Uważamy że przyszłość kina to "5D", kwestią czasu jest pojawienie się telewizji w tej technologii. Wiadomo z obserwacji kin, że decydującym o sukcesie przekazu filmowych treści, jest siła doznań na widza. Technologia "5D" jest niczym innym jak potęgowaniem tych doznań, a tym samym silnym oddziaływaniem na psychikę. Zarówno w rozrywce jak i w edukacji jest to najważniejszy czynnik gwarantujący świetną zabawę, lub skuteczne przyswajanie wiedzy. Najlepszą formą edukacji jest połączenie jej z rozrywką, co bezdyskusyjnie oferują kina wyposażone w technologię "5D".

Dlaczego używa się nazewnictwa "4D", "5D", "6D"... ???
Technologia "5D" oparta jest o rozwinięcie systemu projekcji powyżej "3D". Pierwsze kina "4D" wyposażone były w ruchome fotele i podstawowe efekty dotykowe: łaskotanie nóg, podmuchy powietrza, krople wody na twarz. Można przyjąć że trójwymiarowa projekcja w połączeniu z bodźcami ruchowo-dotykowymi podnosiła wymiar kina do "4D", oddziałując na kolejny zmysł, poza trójwymiarowym obrazem.
W miarę rozwoju techniki powstają kolejne możliwości. Podniesienie wymiaru kina do "5D" sugeruje oddziaływanie na kolejny zmysł, w tym wypadku zmysł powonienia. Jest to dość skomplikowany i rozbudowany dystrybutor efektów, co wynika z konieczności bardzo szybkiego dotarcia i oddziaływania na tenże zmysł. Wśród producentów wyróżnia się dwa rozwiązania, dystrybucję zapachów z wytwornic pod-ekranowych i naściennych albo bezpośrednio z zagłówków foteli. Pierwsze rozwiązanie, poza prostotą wykonania, ma zasadniczą wadę, czas dotarcia do wszystkich widzów jest bardzo długi (w związku z dużą kubaturą sali). Jest również nie-jednoczesny, nie do wszystkich dociera w tej samej chwili. Dyskwalifikuje to system w dużych salach, gdzie konieczna jest wyczuwalność efektu dla wszystkich widzów równocześnie. Wady tej, pozbawiony jest opracowany przez nas i doskonalony na przestrzeni kilku lat, system dystrybucji zapachów z zagłówków foteli. Czas odczuwania efektu jest praktycznie natychmiastowy i równoczesny dla wszystkich widzów. Daje to możliwość użycia efektu już przy scenach filmowych trwających poniżej pięciu sekund.

Zgodnie z tym tokiem rozumowania, należałoby przyjąć możliwość podniesienia ilości wymiarów do "6D", przez wprowadzenie efektu mogącego oddziaływać na kolejny zmysł widza, a każde "D" powiązywać ze zmysłem odbierania rzeczywistości. Możliwym jest, z technicznego punktu widzenia, zbudowanie wytwornicy zmiany temperatury. Jest to kłopotliwe ze względu na konieczność szybkiej wymiany powietrza w pomieszczeniach o dużej kubaturze, nie jest jednak niemożliwe do wykonania. W niektórych salach wyposażanych w naszą technologie stosowane były wytwornice gorącego powietrza lub wybuchu ognia (wytwarzające natychmiastowy wzrost temperatury na sali kinowej).

Dalsze podnoszenie wymiaru "D" w przyjętej klasyfikacji, nie znajduje zastosowania przy aktualnie znanych, możliwych do zastosowania technologiach, i pozostaje jedynie swobodnym nazewnictwem oferowanych efektów na salach projekcyjnych. Dopiero gdy możliwe stanie się oddziaływanie na kolejny zmysł (np. smaku), sensowne będzie podniesienie nazwy wymiaru projekcji" o kolejne "D" np. "Kino 7D".

Czy możliwe będzie dalsze podnoszenie "wymiaru systemu projekcji"?

Zgodnie z http://www.wikipedia.pl do dyspozycji mamy:

 • Wzrok - związany z okiem: powiązuję go z projekcją "3D".

 • Słuch - związany z uchem, ze względu na przyjętą klasyfikację, wprowadzającą czwarte "D" jako rozwinięcie projekcji stereoskopowej 3D, powiązuję go jako nierozłączny z odbiorem obrazu i dźwięku i pozostawiam w wymiarze "3D".

 • Dotyk - bodźce czuciowe: łaskotanie nóg, podmuchy powietrza, ruch, podnoszące system projekcji do "4D".
  Zmysł równowagi - związany z błędnikiem w uchu i powiązany z ruchomymi fotelami, pozostaje rozwinięciem projekcji do "4D".

 • Propriocepcja - zmysł ułożenia części ciała względem siebie oraz napięcia mięśniowego: nadal powiązany z fotelem, z którym widz jest związany w czasie projekcji. Pozostaje w wymiarze "4D".

 • Węch - związany z nosem, rejestruje cząsteczki chemiczne, rozpoznawany przez setki różnych receptorów. Podnosi wymiar projekcji do "5D" dzięki oddziaływaniu na kolejny zmysł, odmienny od poprzednio używanych wytwornic efektowych.

 • Zmysł temperatury - odczucie zimna i ciepła: przy aktualnie znanych technologiach, możliwy do wykorzystania na salach projekcyjnych.

 • Nocycepcja - zmysł bólu: efekt jak najbardziej możliwy do zrealizowania, aczkolwiek pozostający pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o atrakcyjność tego typu doznań dla większości ludzi.

 • Smak - związany z językiem i jamą ustną. Możliwy do zastosowania, ale bardzo kłopotliwy z technicznego punktu widzenia.

Krótkie zestawienia porządkujące nazewnictwo w branży "XD" czyli jakich efektów możemy się spodziewać wchodząc na taką salę:

3D 4D 5D 6D 7D 8D

PROJEKCJA OBRAZU 3D
DŹWIĘK 5.1, 7.1

PROJEKCJA OBRAZU 3D
DŹWIĘK 5.1, 7.1
RUCHOME FOTELE

 • POWIETRZE NA TWARZ
 • KROPLE WODY NA TWARZ
 • ŁASKOTANIE NÓG
 • WIBRACJE
 • WIATR DESZCZ
 • BAŃKI, DYM ŚNIEG

PROJEKCJA OBRAZU 3D
DŹWIĘK 5.1, 7.1
RUCHOME FOTELE

 • POWIETRZE NA TWARZ
 • KROPLE WODY NA TWARZ
 • ŁASKOTANIE NÓG
 • WIBRACJE
 • WIATR, DESZCZ
 • BAŃKI, DYM ŚNIEG
 • DYSTRYBUCJA ZAPACHÓW

PROJEKCJA OBRAZU 3D
DŹWIĘK 5.1, 7.1
RUCHOME FOTELE

 • POWIETRZE NA TWARZ
 • KROPLE WODY NA TWARZ
 • ŁASKOTANIE NÓG
 • WIBRACJE
 • WIATR, DESZCZ
 • BAŃKI, DYM, ŚNIEG
 • DYSTRYBUCJA ZAPACHÓW
 • MODULACJA TEMPERATURY LUB WYBUCH OGNIA

PROJEKCJA OBRAZU 3D
DŹWIĘK 5.1, 7.1
RUCHOME FOTELE

 • POWIETRZE NA TWARZ
 • KROPLE WODY NA TWARZ
 • ŁASKOTANIE NÓG
 • WIBRACJE
 • WIATR, DESZCZ
 • BAŃKI, DYM, ŚNIEG
 • DYSTRYBUCJA ZAPACHÓW
 • MODULACJA TEMPERATURY LUB WYBUCH OGNIA
 • SMAK (aktualnie nie używany ze względu na kłopotliwą dystrybucję do poszczególnych widzów)

PROJEKCJA OBRAZU 3D
DŹWIĘK 5.1, 7.1
RUCHOME FOTELE

 • POWIETRZE NA TWARZ
 • KROPLE WODY NA TWARZ
 • ŁASKOTANIE NÓG
 • WIBRACJE
 • WIATR, DESZCZ
 • BAŃKI, DYM, ŚNIEG
 • DYSTRYBUCJA ZAPACHÓW
 • MODULACJA TEMPERATURY LUB WYBUCH OGNIA
 • SMAK (aktualnie nie używany ze względu na kłopotliwe wytwornice)
 • NOCYCEPCJA - jak najbardziej możliwa do zrealizowania, jednak pozostająca pod znakiem zapytania jeśli chodzi o atrakcyjność dla większości ludzi

Powyższą specyfikację i tabelę nazewnictwa przytaczam, ze względu na bardzo często zadawane mi pytania, zwłaszcza ze strony prasy, na temat usystematyzowania nazewnictwa w branży kin "XD". Uważam że jest to jedyny sensowny sposób stopniowania ilości "D" a tym samym siły doznań w kinach, z branży nowoczesnej rozrywki i edukacji.

MicroAutomatic ®

Firma działała w latach 2003 do 2017.
Aktualnie działalność zamknięta, produkcja wyposażenia sal projekcyjnych zakończona.


e-mail:
info@microautomatic.com

 
Copyright © 2003 - 2017 MicroAutomatic

Ostatnia modyfikacja strony: 22.08.2017.